Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

"κατάργηση αριθμού" Διώνη Δημητριάδου - μαζί ένας πίνακας του Γιώργου Ρόρρη


"κατάργηση αριθμού"


ηχεί το τελεσίδικο

φορώντας άγνωστη φωνήη απουσία των σωμάτων

πώς διαπερνά τα σύρματα

απτόητη για την απόσταση

σε άγνοια των φυσικών κανόνων

λανθάνει η παρουσία

των απόντωνΔιώνη Δημητριάδου

(ο πίνακας του Γιώργου Ρόρρη)