Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Μεταφορικά μιλώντας (όπως πόλεμος)Όχι ανίκητος στη μάχη,
ο ίδιος μάχη
δυσπολέμητη.
Συχνά αιματηρός
προς εαυτόν.
Ο αναίμακτος
με θύματα σιωπής.

Έρωτας.

Όπως πόλεμος.


(Διώνη Δημητριάδου)