Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

 Μεταφορικά μιλώντας (ερήμην)

                                    
                                    Δεν το γνώριζε
αλλά όλα είχαν δρομολογηθεί
ερήμην του
και ακόμη περισσότερο
είχαν την απαίτηση να υλοποιηθούν.

Κατόπιν εορτής
έμεινε να απορεί
με τόσα σκουπίδια
-απομεινάρια ευτυχίας-
που έπρεπε να σαρωθούν
για να μη μείνουνε σημάδια
στον τόπο του εγκλήματος.

(Διώνη Δημητριάδου)