Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015
 Μεταφορικά μιλώντας  ήθη)


Πανίσχυρη λήθη,
εργατική.
Λειαίνει καρτερικά
όλες τις κοφτερές γωνίες,
καταργεί μεθοδικά
όλα τα αποθηκευμένα
για ώρα ανάγκης.

Σε καιρό ξηρασίας
θα βρεθούμε ολόστεγνοι.(Διώνη Δημητριάδου)