Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

επαναπατρισμός
Η μόνη αληθινή πατρίδα.
Χωρίς πατριδοκάπηλους,
ανούσιους ψεύτες,
θαλαμηπόλους υπηρέτες
μιας παραφουσκωμένης εκδοχής,
χωρίς καδραρισμένους ήρωες,
κοντυλοφόρους πληρωμένους
να γράψουν τα υπερφίαλα
μιας καταδικασμένης ιστορίας.

Μια μοναχή πατρίδα.
Να επιστρέφουμε σ’ αυτήν
συνειδητά επαναπατριζόμενοι.


Διώνη Δημητριάδου

(φωτογραφία της Βούλας Παπαϊωάννου, Λίμνη των Ιωαννίνων, 1960)