Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

«Η όψη»

Πέτρα πάνω στην πέτρα
Τοπίο με κέλυφος σκληρό
Το ντύνει το ζεστό μολύβι
Να μην κυλήσει
και το δουν
Καλά κι απόψε, λέει,
και κλείνει το παράθυρο.
Αθόρυβα
Στοχαστικά
Θα μείνει εδώ και θα μετρήσει
όλα τα άλλα
Τα θερμά
Τα απαλά
Τα γνώριμα
Κάποτε, τότε που…


Διώνη Δημητριάδου 

(πίνακας της Μαρίας Τσιαλτούρα)