Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

-         
Άυλα
     "Δεν μου γράφεις πια"

 "Κάθε πρωί σου γράφω, χαράματα σχεδόν."

 "Και τότε πώς δεν φθάνουν ως εδώ 
  όλα σου τα γραμμένα;"

 "Είναι που εδώ πέφτει μαχαίρι, 
  λογοκρίνονται.
  Έτσι που είδηση στον κόσμο τον δικό σας 
  να μη φθάνει 
  για το  άυλο που ζείτε μέσα του."

Διώνη Δημητριάδου

(πίνακας: "αλληγορία", Γιώργος Γουναρόπουλος)