Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017


Η ρίζα της σιωπής


του Γιώργου ΡούσκαΗ ένδον σκάπτουσα

ρίζα της σιωπής

αποκαλύπτεται ξάφνου δια της εκσκαφής

ως υπόγειος αντλητικός μηχανισμός

αιματοδιαλυτής σοφίας

κινούμενης σε ανοδική αρτηρία

προς την καρδιά της μετουσίωσης   

σε υπέργεια καρποφορία.Αρμονικής απλότητας διασπορά

εντελέχεια συντεταγμένη χωροχρονικά

ακτινοβολούσα ανά κλάσμα δευτερολέπτου

αυτοπραγματωμένης υποστάσεως.Γιώργος Ρούσκας
Ο Γιώργος Ρούσκας  είναι πολιτικός μηχανικός, γράφει ποίηση και ζωγραφίζει. Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής:
"Όστρακα" το 2004 και "Αχλύς" το 2007. 

 Έργα:

Ερώ, Σοκόλη  (2017)

Νυκτουργία εμβαπτίσεως εις "Τα ποτάμια" του Γιώργου Γεωργούση, Σοκόλη (2017)

Χαϊκού νήματα, Σοκόλη (2017)

Άυλο πύαρ, Χίλων εκδοτική (2013)

Αλεξίλυποι σκιαλύτες, ΑΩ Εκδόσεις (2012)

Αχλύς 2, ΑΩ Εκδόσεις (2010)