Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017


γυναίκα


σαν έβαζε τα πόδια της στη θάλασσα
εκεί στην άκρη

θαρρούσε θα την περπατήσει

δεν είχε τη θέληση
τα θαύματα είχαν τελειώσει μέσα της
από νωρίς

άσε που κανείς δεν θα βρισκόταν
να την απο-θεώσει

Διώνη Δημητριάδου
(η φωτογραφία του Κώστα Μπαλάφα)