Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016Διαβάζοντας από το «Κατόπιν σύστασης γιατρού» τη μυθιστορία (όπως την ονομάζει η ίδια) της Ολβίας Παπαηλίου

[…] να ρίξει φως μες στο σκοτάδι. Γιατί, νομίζω, αυτό κάνει ο συγγραφέας: με τρυφερότητα μας ξεφλουδίζει, και μας ανοίγει στα μυστήρια του σύμπαντος. Κι άλλοτε, γδέρνει το τομάρι του το ίδιο, για να μας δείξει ότι γίνεται κι αυτό, να μη φοβόμαστε.
(Ολβία Παπαηλίου, Κατόπιν σύστασης γιατρού, μια μυθιστορία, εκδόσεις Θράκα)


Salvador Dali, Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man (1943)