Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

"συμπόρευση" και μια φωτογραφία από το Ellis Island National Museum of Immigration


"συμπόρευση" 


 


σε ένα συγχρωτισμό με τους νεότερους
άφευκτη η συνέχεια

(αν πορευθεί ο χρόνος στη φυσική του τη ροή)

ένα κενό στην άκρη της φωτογραφίας
μια παρουσία κάποτε

(σε  μάταιη μα θελκτική συμπόρευση)Διώνη Δημητριάδου(η φωτογραφία από το Ellis Island National Museum of Immigration)