Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017


Το νέο βιβλίο του θεωρητικού της Λογοτεχνίας, καθηγητή Robert Crist.

Robert L.Crist
An Experiential Theory for The Interpretation of Poetry
Why we like
What we like
[124 Case studies]
The Edwin Mellen Press
Lewiston Lampeter
Αφιερωμένο στους Αμερικανούς και Έλληνες ποιητές.The study presents poetic texts and theoretical applications in eleven units from Aesthetics and Inspiration to Structuralism, Deconstruction and the New Historism as works from Shakespeare to Ginsberg appear side by side with eleven Greek texts translated by the author (Poulios, Anghelaki-Rooke, Heimonas, Dimitriadou, Laina, Pamboudi, Kontos, Ganas, Ghimosoulis, Vayenas). Ave George Ioannides's sketches of poets and poem scenes enliven the volume as Crist advocates a holistic approach - an unending dialogue between poet-poem-reader, together with a sharing of cultures and art forms thoughout the ages.