Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017
«Τά πικρά πορτοκάλια»

(ποίημα) π. Σταύρου Τρικαλιώτη
Δέν τά γεύτηκα ποτέ

-κι ἄς λέγαν –

τά πικρά πορτοκάλια

ἐκείνου τοῦ χειμώνα.

Φαρμάκι στάξαν πικρότατο

στήν παιδική μας τήν ψυχή

οἱ μεταμφιεσμένοι δωσίλογοι.Εὔκολη λύση

οἱ φτωχοί κ᾽ἀνυπεράσπιστοι

ὅπως πάντα συμβαίνει!

Ὅμως ὁ Θεός

-πού γνωρίζει

 «καρδίας καί νεφρούς»-

ἔφραξε τ᾽ἀπύλωτα στόματα

τῶν ἀδίκων

κι ἀπένειμε δικαιοσύνη

στούς φτωχούς ἐνοικιαστές

τῶν γαλάζιων σπιτιῶνπ. Σταύρος ΤρικαλιώτηςἈγία Παρασκευή

Σεπτέμβριος 2017