Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016


«μικρές παρασκευές»

ποσότητες αμελητέες μάλλον
επώδυνα κυλούν τις ώρες τους
χωρίς να αποθηκεύονται ποτέ
μες σε θρησκευτικά
λατρευτικά κιτάπια

είναι το πλήθος τους που φταίει
για το μικρό του ονόματός τους
όπως και η ανωνυμία της θυσίας τους
για μια απούσα -έστω μικρή- ανάσταση

Διώνη Δημητριάδου


(Ο Νταλί μπροστά στον πίνακά του «Ο Χριστός του αγίου Ιωάννη του σταυρού, 1951)