Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

"Οι ‘σολομοί’"Η ανάγνωση:

κάτι από τη σκέψη του Γιώργου Ιωάννου («Η πρωτεύουσα των προσφύγων»)

«…
Οι πνευματικοί δημιουργοί είναι τόσο ευαίσθητοι όσο και ο σολομός, το πιο ευαίσθητο ψάρι. Όταν αποκαθαρθούν τα νερά, κάποια μέρα εμφανίζεται, και είναι πολύ πιο σημαίνουσα και από των χελιδονιών η εμφάνισή του. Θέλω να πω με το παράδειγμα, ότι αν υπάρχει πρόβλημα και δυνατότητα για δημιουργία καλύτερων συνθηκών, αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τους άλλους και όχι από τους πνευματικούς σολομούς…»

Και το σχόλιο:

Φυσικά η παρομοίωση είναι απολύτως ανάλογη της δημιουργικής φαντασίας του γράφοντος, και ως τέτοια δεν απαιτεί ιδιαίτερη μνεία, καθόσον θα ακουστούν κοινότοπα λόγια περί της εκλεκτής γραφής του.
Επί της ουσίας, ωστόσο, θα ήταν άξιο παρατήρησης το ύφος αυτών των ‘πνευματικών σολομών’ καθώς ακολουθώντας ενστικτωδώς την πορεία επιστροφής -όπως πάντα ενάντια στο ρεύμα- θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ανοιχτό και πεινασμένο στόμα της αρκούδας.