Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση βιβλίου

"Ένα κενό γεμάτο"
του Μιχάλη Μελετίου
εκδόσεις ΑΩ
Η ποίηση του Μιχάλη Μελετίου προβάλλει το προσωπικό της ήθος απέναντι σε οποιαδήποτε ανακολουθία του καιρού μας, ερευνώντας το συνεχές της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτό που την καταξιώνει και όχι αυτό που την καταρρακώνει υποβιβάζοντάς την. 

Η ζωή μας
μοιάζει με σκακιέρα.
Όχι ως προς τις κινήσεις.
Πράγμα άλλωστε προφανές,
εύκολο να το παραλληλίσουμε.
Ως προς τη γνώση εννοώ.

Εναλλάσσεται το άσπρο με το μαύρο.
Εναλλάσσεται η γνώση με την άγνοια.
Μισές αλήθειες και πλάνες
φως και σκοτάδι.
Σαν κρίκοι ενωμένοι αδιάρρηκτοι.

Οιονεί εικόνα αιώνια
της ζωής η διαθήκη.