Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Πολύ σπάνια
Περίγραμμα ενός τοπίου
ή ενός προσώπου μισό χαμόγελο.
Αυτά κρατά η μνήμη,
γιατί μονάχα αυτά νιώθει δικά της.
Αιφνιδίως και κατά βούληση
προσφέρει ενίοτε ψήγματα εικόνων.
Σπάνια η συγκυρία τέτοια
που καταφέρνει να διατηρήσει το ολόγραμμα.
Τότε το αγγίζεις και λες:
Δεν είναι μνήμη.
Είναι ζωή.

Διώνη Δημητριάδου