Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017


συνωστισμός


Πρόσωπα θλιβερά,

με προσωπεία όλο φροντίδα.

Μια νέα προδοσία μηχανεύονται,

κι ας έχουμε χορτάσει από λυκοφιλίες

και ολισθηρά  ιδεολογήματα.

Αυτοί εκεί, έτοιμοι να μας πείσουν.

Η σωτηρία των σωμάτων πάνω τους ακουμπά.

Για σωτηρία των ψυχών κουβέντα φυσικά.

Μέριμνα άλλων είναι αυτή.

Οφέλη μοιρασμένα.

Αλίμονο σ’ όσους πειθώ αντλούν

και μια σανίδα σωτηρίας ονειρεύονται,

χάσκοντας έπειτα βλέποντας το κενό.Διώνη Δημητριάδου