Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016


Είναι καλλιτεχνική απεικόνιση του πώς φαίνεται ο Πλούτωνας (είναι ο μεγαλύτερος δίσκος στο κέντρο) και ο μεγαλύτερος δορυφόρος του ο Χάροντας (είναι ο δεύτερος σε μέγεθος δίσκος στον ουρανό), από την επιφάνεια ενός άλλου από τους δορυφόρους του Πλούτωνα.
Η προέλευση της εικόνας είναι από ιστοσελίδα της NASA.
Οι ως τώρα παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο Πλούτωνας έχει 5 δορυφόρους. Είναι οι Χάροντας Κέρβερος, Νύχτα, Ύδρα και Στύγα.
O Χάροντας είναι πολύ μεγαλύτερος από τους άλλους τέσσερεις.