Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Παρουσίαση
του βιβλίου της Τίνας Κουτσουμπού
"Του καιρού γυρίσματα και επτά ακόμη διηγήματα"
στο Αίτιον (22-5-17)

Γιώργος Δελιόπουλος
Διώνη Δημητριάδου
Θανάσης Πετρούλας (κιθάρα)