Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Καμιά φορά δεν ξέρεις…
Καμιά φορά τα βράδια
αγέρας χτυπάει το παράθυρο.
Δεν κλείνει και καλά,
σημάδι εγκατάλειψης μιας νέας προοπτικής
ή ίσως μία έκδηλη από καιρό εσωτερίκευση,
καλπάζουσα προσφάτως.
Πριν όμως η επισκευή
την ανακαίνιση επιβάλει
(ως επανορθωτική της έξωθεν μορφής)
η σκέψη όλο γυρίζει στο παράδοξα ορθό:
αυτά τα απρόσωπα χτυπήματα
μπορεί να ’ναι δηλωτικά
μιας παρουσίας απρόσκλητης.

Διώνη Δημητριάδου

(φωτογραφία: Marsel Van Oosten)