Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Παρουσίαση 
του μυθιστορήματος του Αντώνη Ξυραφά 
"Η σκιά του στρατιώτη" 
εκδόσεις Γαβριηλίδης

στο Poems and Crimes
13 Ιανουαρίου 2017

Χριστίνα Οικονομίδου
Διώνη Δημητριάδου