Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
«Απών»Ας καταμετρηθεί, λοιπόν, η απουσία.

Μολύβι και χαρτί 

και προσοχή πολλή,

μην τύχει και μας παρασύρει η μνήμη.

Όσοι πιο μακρινοί 

ας περιμένουν.

Εδώ έχουμε νέες εγκαταλείψεις.

Διώνη Δημητριάδου

(Salvador Dali, “landscape with butterflies”)