Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

"Αναχώρηση" του Arthur Rimbaud (Μετάφραση/απόδοση: Διώνη Δημητριάδου)

"Αναχώρηση" του Arthur Rimbaud
(Μετάφραση/απόδοση: Διώνη Δημητριάδου)


Départ
Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs.
Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours.
Assez connu. Les arrêts de la vie. – O Rumeurs et Visions!
Départ dans l’ affection et le bruit neufs!


Αναχώρηση
Φτάνουν αυτά που είδα. Το βρήκα το όραμα σ’ όλους τους ουρανούς.
Φτάνουν αυτά που πήρα. Ήχοι των πόλεων, το βράδυ, και στον ήλιο, και πάντοτε.
Φτάνουν αυτά που γνώρισα. Σταθμοί της ζωής. –Ω ήχοι των πόλεων και οράματα!
Αναχώρηση για μια καινούργια αγάπη, για θόρυβο καινούργιο!


(Μετάφραση/απόδοση: Διώνη Δημητριάδου)