Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016
Τα έρημα θαλασσινά τοπίαΤα θαλασσινά τοπία, σαν τα δεις έρημα, θυμίζουν πίνακες 

ζωγραφικής που ο ζωγράφος εγκατέλειψε. Όχι γιατί του 

τέλειωσαν τα χρώματα, μα γιατί ένιωσε ξαφνικά ότι δεν θα 

μπορούσε να αποδώσει πειστικά την πίκρα που έχουν μέσα 

τους.