Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

"8 Μαρτίου"
Σαν πήρε το παιδί της
και χύθηκε στους δρόμους
γυρεύοντας όσα της στέρησαν,
ζωή και σπίτι και γαλήνη,
καθόλου δεν το σκέφτηκε
πως θα άκουγε κι ευχές.

«Μαρία είναι το όνομά μου»

τους είπε ξαφνιασμένη.

Διώνη Δημητριάδου