Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Μεταφορικά μιλώντας (εις τα εξ ων συνετέθη)
Το έτερον
ήμισυ
αλλόκοτο
εξωτικό

Το εσώτερον
ήμισυ κι αυτό
ατελές
κι ανεύθυνο

Το όλον
πλήρες
και απροσδοκήτως
ανικανοποίητο

(Διώνη Δημητριάδου)