Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Μεταφορικά μιλώντας (τα ισοϋψή)
Ανάμεικτες εικόνες
σε διαδοχή δευτερολέπτου.
Σχόλια πανομοιότυπα.
Ελάχιστη διαφοροποίηση
στο βλέμμα  και στον τόνο.

Σαν σε ξερό πηγάδι,
ήχος και αντιήχος,
ακούγεται η υποκρισία
καθώς κι ο θάνατος
εκχυδαΐζεται
από κουβέντες φληναφήματα
και κάποιο φονικό μπερδεύεται
με φλυαρίες πολιτικές.

Σε τούτο το αλωνάκι
όλα συνθλίβονται
και όλα καταργούνται.
Έτσι η ισοπέδωση
με προσωπείο ισότητας
διεκδικεί τα εύσημα
του δίκαιου λόγου.

Διώνη Δημητριάδου

(η εικόνα από το διαδίκτυο)