Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Μεταφορικά μιλώντας (αντιπαρέλαση)
Μοναχικοί περιπατητές,
σε δρόμους διαβατούς
από χιλιάδες τροχοφόρα,
αδέξια περιφέροντας
μια στοιχειωμένη
αδικαίωτη μειοψηφία.

Και μία σκέψη οραματική:
Να ‘τανε, λέει,
να γέμιζαν οι δρόμοι
από εκατομμύρια
βήματα ασυντόνιστα.
Κι ο νέος στοχαστής
με ανέγγιχτο μυαλό
από προφυλαγμένα δόγματα
-φτηνά της σκέψης καταφύγια-
να ηγηθεί μιας μπάντας
αυτοσχεδιασμού.
Όχι για να εναρμονίσει
τους διαφορετικούς παλμούς
αλλά (σε μια προσωπική,
διατεταγμένη υπηρεσία)
κάθε βηματισμό ομοιόμορφο
να εξαφανίσει.
Και εκεί όταν φτάσει
στην εξέδρα
ο όμιλος ο ετερόκλητος,
να  βρει μονάχα ένα παιδί
να χαιρετά τα πλήθη,
σαν ένδειξη συμμετοχής
σε εκλεκτή συνωμοσία.

Διώνη Δημητριάδου


(Ο πίνακας του Γαΐτη)