Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Παρουσίαση του βιβλίου
της Χλόης Κουτσουμπέλη

"Το ιερό δοχείο"
στο Polis Art Café

(Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016)

Παυλίνα Παμπούδη
Σοφία Φιλιππίδου
Διώνη Δημητριάδου