Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Παρουσίαση βιβλίου
"Τα λουτρά της κόμισσας"
του Βαγγέλη Γαροφάλλου
Μικρές εκδόσεις